Các kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật – Phần 2

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật. Để có cái nhìn tường tận hơn về nền nông nghiệp mới này thì chúng tôi giới thiệu thêm một vài phương pháp mới. Có ảnh hưởng và tác động tốt tới nền nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam. Giúp việc tạo ra những cây giống chất lượng và giá thành rẻ nhất.

Nuôi cấy mô thực vật bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn

Nuôi cấy mô thưc vật bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn đã phát triển và hoàn thiện. Thông qua công trình nghiên cứu của Bourgin và Nitsch (1967) trên cây thuốc lá, Niizeki và Oono (1968) trên lúa.Từ cuối những năm 1970 đã nhận được cây đơn bội từ nuôi cấy bao phấn trên 30 loại cây. Kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả cho thấy hạt phấn nuôi cấy có thể phát triển thành cây đơn bội hoàn chỉnh. Dĩ nhiên là trong điều kiện nuôi cấy in vitro bằng con đường tạo phôi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tạo mô sẹo và tạo cơ quan


Nuôi cấy mô thực vật bằng phương pháp nuôi cấy tế bào đơn

Ngoài khả năng nuôi cấy các cơ quan và mô thực vật, tế bào thực vật có thể được tách và nuôi riêng rẽ trong môi trường phù hợp. Những công trình về nuôi cấy tế bào đơn được tiến hành từ những năm 50 của thế kỷ XX. Tế bào đơn có thể nhận được bằng con đường nghiền mô, hoặc xử lý enzym. Mỗi lọai cây, mỗi loại tế bào khác nhau đòi hỏi những kỹ thuật nuôi cấy khác nhau. Nuôi cấy mô thực vật bằng phương pháp nuôi cấy tế bào đơn được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc tế bào, nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện khác nhau lên các quá trình sinh trưởng, phát triển và phân hoá của tế bào. Nuôi cấy tế bào đơn còn được sử dụng trong chọn dòng tế bào.

Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật cây giống
  • Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật cây giống


Nuôi cấy mô bằng phương pháp nuôi cấy protoplast

 Nuôi cấy protoplats được phát triển nhờ công trình của Cocking (1960). Ông là người đầu tiên dùng enzym để thuỷ phân thành tế bào và tách được protoplast từ tế bào rễ cà chua. Trong điều kiện nuôi cấy phù hợp protoplast có thể tái sinh thành tế bào mới, phân chia và tái sinh thành cây hoàn chỉnh. Do không có thành tế bào nên protoplast trở nên một đối tượng lý tưởng trong nghiên cứu biến đổi di truyền ở thực vật. Bằng phương pháp dung hợp hai protoplast có thể tạo ra các cây lai soma. Ngoài ra còn có thể sử dụng kỹ thuật dung hợp protoplast để chuyển các bào quan và chuyển gene.

Chúng tôi cung giống cây trồng nhân lên bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật. Cây con sinh trưởng nhanh mạnh. Nhờ thế, sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền của khách hàng. Các giống cây phổ biến như hoa đồng tiền, hoa hồng môn, chuối,….

Xem thêm: Các kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật – Phần 1

Mọi thông tin thắc mắc về báo giá và số lượng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thanh Lâm Việt Nam:

Địa chỉ: 161 Trần Phú, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Hotline: 0936 958 954

Email: suport@caymogiong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *